Späť

Projekt pod názvom „Vytvorenie národného turistického produktu Malopoľsky úsek Cesty východného frontu druhej svetovej vojny- etáp I”

Projekt pod názvom „Vytvorenie národného turistického produktu Malopoľsky úsek Cesty východného frontu druhej svetovej vojny- etáp I”

Logo wojenne
Popis projektu: V Malopoľsku sa nachádza veľa objektov a miest pripomínajúcich udalosti z prvej svetovej vojny: pevnosti Pevnosť Krakov, krakovské Oleandre – z ktorých vyrazila rota I. poľskej légie / I. Kompania Kadrowa /, múzea a v prvom ráde Múzeum poľského letectva a mnohé vojenské cintoríny , ktoré navrhli významní umelci tejto doby. Na niektorých miestach zostali stopy po zákopoch a iných vojenských opevneniach . Okrem toho je možné vidieť vojenské objekty, ako napríklad bývalé kasárne, veliteľstvo štábov bojujúcich armád alebo vojenské nemocnice. V Malopoľsku mala miesto v prvých májových dňoch 1915 roku bitka pod Gorlicami. Bola to najväčšia vojenská operácia Východného frontu I. svetovej vojny. Cieľom projektu pod názvom Vytvorenie národného turistického produktu „Vytvorenie národného turistického produktu Malopoľsky úsek Cesty východného frontu druhej svetovej vojny- etáp I” zrealizovaného z prostriedkov Malopoľského Regionálneho Operačného Programu na roky 2007-2013, Aktivita 3.1. Rozvoj turistickej infraštruktúry, Schéma C Rozvoj produktov a ponúk cestovného ruchu regiónu je výstavba nadregionálnej turistickej cesty po najzaujímavejších miestach spojených s históriou I. svetovej vojny v Malopoľsku.
Aktivity realizovane v rámci projektu:

- označenie turistickej Cesty Východného frontu z I. svetovej vojny,

- rozšírenie výstavby turistickej infraštruktúry na Ceste (trasy určené pre peších a bicykle, tematické zastávky, odpočívadlá, miesta dostupne pre turistov),

- rekonštrukcia cintorínov (obnova historického chrámu na vojenskom cintoríne č. 123 v Łużnej, kompletná rekonštrukcia cintorína č. 46 na kopci Beskidek v Koniecznej),

- realizácia putovnej výstavy o histórii Východného frontu počas I. svetovej vojny,

- realizácia propagačných materiálov (sprievodca a mapa po Cestach , internetový portál o I. svetovej vojne).

Hodnota projektu: 6 666 664 PLN, z toho 4 999 998 PLN – financovane z prostriedkov EU a štátneho rozpočtu (75%) v rámci MROP na roky 2007-2013 Aktivita 3.1. Rozvoj turistickej infraštruktúry, Schéma C. Rozvoj turistických regionálnych produktov a ponúk.

Partnerstvo: 10 jednotiek územnej samosprávy (Vojvodstvo Malopoľské,Okres gorlicky, Okres tarnovsky, mesto Gorlice, obec Gorlice, obec Uście Gorlickie, obec Biecz, obec Łużna, obec Sękowa, obec Klucze)

Líder: Okres gorlicky

Realizácia: 2012-2015

Prehrať Prehrať