Späť

Veľké armády

Veľké armády

Piechota rosyjska
V lete 1914 na východnom fronte naproti sebe stáli armády troch veľmocí. Silnej ruskej armáde čelili menej početné rakúsko-uhorské oddiely, Nemci totižto sústredili väčšinu svojich síl na západnom fronte.
Avšak početnú prevahu Rusov nivelovala ich horšia výzbroj a školenie, tá priepasť bola evidentná najmä v posledných rokoch vojny. Hoci ruské pušky Mosin boli takmer tak dobré ako rakúsko-uhorské mannlichery alebo nemecké mausery, Rakúšania a Nemci mali väčšie delostrelectvo a viac guľometov. To, akú výhodu malo delostrelectvo najmä pri použití najťažších diel bola vidno hlavne v bitke pri Gorliciach. Na začiatku vojny letectvo na východnom fronte nemalo väčší vojenský význam – mal predovšetkým výzvednú funkciu. Napriek tomu, že v ruskej armáde bolo veľa lietadiel, boli to francúzske konštrukcie. K nim dosť rýchlo začali chýbať zámenné súčiastky, málo bolo aj vyškolených pilotov. Oveľa lepšia bola situácia v rakúsko-uhorskom a nemeckom letectve. Výzvednú funkciu na bojisku mali okrem lietadiel aj pozorovacie balóny a Rusi k tomuto účelu využívali svoje početné jazdectvo.
Prehrať Prehrať