Facebook link

Vojenský cintorín Jangrot v Ciepliciach - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cmentarz wojenny Jangrot Cieplice

Vojenský cintorín Jangrot v Ciepliciach

Drewniany krzyż.
32-075 Cieplice Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
Na cintoríne v Ciepliciach leží 2014 rakúsko-uhorských a 561 ruských vojakov.
Na Jure Krakovsko-Częstochovskej je tento cintorín z hľadiska počtu pochovaných v čase 1.svetovej vojny najväčší. Na východ a na sever od neho sa v lese zachovali línie zákopov a na západ – časti rezervnej línie. Okolie Cieplic a Jangrotu boli v novembri 1914 arénou ťažkých bojov medzi rakúsko-uhorskými a ruskými oddielmi. Opakované útoky a protiútoky spôsobili v obidvoch družinách veľké straty a dedina Jargot niekoľkokrát prechádzala z ruky do ruky – V. Korpus z 1. Rakúsko-uhorskej armády tu bojoval s elitnými ruskými gardovými divíziami. Rakúsky útok zo 17.novembra v lese severne od Cieplic priniesol úspech a umožnil zajať ležiacu na severnej strane lesa dedinu Gołaczewy. Boje prebiehali tiež na rozsiahlej Sułoszovskej náhornej plošine medzi Sułoszową, Jangrotom, Trzyciążom a Zadrożem.