Späť

Cmentarz wojenny nr 357 Kamionka Mała

Vojenský cintorín č. 357 v Kamionke Małej

Vojenský cintorín č. 357 v Kamionke Małej
34-602 Kamionka Mała Turistický región: Gorce i Beskid Wyspowy
Turistický subregión: Beskidzki
Druh historického objektu: Cintorín
Vybavenie pre kultúrne objekty: Možnosť fotografovania
Obklopený dreveným plotom cintorín navrhol Gustav Ludwig.
Sú tu jednotlivé ale aj hromadné hroby s betónovými stélami, kde boli zatopené tri druhy krížov, iný pre každú z troch bojujúcich armád. Tu sa tiež nachádza kamenný kopec s krížom a betónovými tabuľami s priezviskami padlých. Na cintoríne stojí aj okázalá drevená kaplnka na kamennom podstavci – vzhľadom na umeleckú hodnotu bola umiestnená na Trase drevenej architektúry. Na cintoríne je pochovaných 92 rakúsko-uhorských, 11 nemeckých a 157 ruských vojakov. Padli najmä na vrchu Kobyla nad Rajbrotom, kde v dňoch 8.–13. decembra 1914 došlo ku krvavým bitkám. Štít tejto strategickej hory prechádzal niekoľkokrát z rúk do rúk a každý útok zanechával po sebe stovky zabitých a ranených. Súperom spojencov c.-k. armády (najprv Nemcov z 47. Pruskej pešej divízie, neskôr tiež uhorských husárov) boli ruské jednotky z VIII. Korpusu 8. Armády gen. Brusilova.
Prehrať Prehrať