Späť

Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 330 Podłęże

Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny č. 330 Podłęże

Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny č. 330 Podłęże
32-003 Podłęże Turistický región: Kraków i okolice
Turistický subregión: Krakowski
Druh historického objektu: Cintorín
Vybavenie pre kultúrne objekty: Možnosť fotografovania
Static Map
Vojenský cintorín v Podłężi založený v roku 1914 na bojisku (v roku 1914 prebiehal východný front priamo pri Podłężi).
Jeho priestorová kompozícia bola sformovaná v roku 1916 podľa návrhu por. Franza Starka. Kľúčovú rolu zohráva betónový kríž odlíšený umiestnením na stredovej osi, pri ktorého základni je nasadený charakteristický rakúsky kríž ozdobený vavrínovým vencom – dátum 1914. Na bokoch sa nachádzajú štyri menšie kované tyčové kríže. Cintorín oplocujú reťaze rozvešané medzi betónovými stĺpikmi. Miesto večného odpočinku vojakov, troch Rusov a jedného Rakúšana. Aj napriek malému priestorovému rozsahu plne napĺňa program vojenských cintorínov ako pomníkov padlých a dokumentáciu bojov v tomto regióne.