Facebook link

Pevnosť Tonie v Krakove - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Fort Tonie Kraków

Pevnosť Tonie v Krakove

Fort Tonie, Kraków
ul. Jurajska, 31-262 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
Vznikla v roku 1879 ako zemný kryt, vďaka prestavbe získal podobu veľkej obrnenej pevnosti.
Odliate z betónu stavby pevnosti boli prikryté obyčajnými hrubými zemnými plášťmi. Úlohou pevnosti bola ochrana severozápadného rohu vonkajšieho prstenca opevnení pevnosti Krakov a tzv. Olkuského traktu. V rokoch 1902–1908 pevnosť bola modernizovaná od základov a vybavená vysúvacími obracajúcimi sa vežami typu Senkpanzer M.2 s delami kalibru 8 cm – bol to jediný objekt, kde sa používal najmodernejší vo vtedajšej dobe typ delostreleckých veží. Takmer úplné sa dodnes zachovali v pravom krídle bloku, v ľavom sú už v niečo horšom stave. Patria k vzácnym unikátom strednej Európy – podobné veže sa zachovali napr. vo Verdun a Kodani. V roku 1914 pevnosť sa nezúčastila bojov v bojoch s ruskými vojskami. V neskoršom období ho dlhý čas využívalo vojsko, napr. ako sklad munície a výbušných materiiálov.