Späť

Kwatery wojenne na cmentarzu parafialnym Skała

Vojenské oddelenia – farský cintorín v Skale

Vojenské oddelenia – farský cintorín v Skale
ul. Rzeźnicza, 32-043 Skała Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
Turistický subregión: Krakowski
Druh historického objektu: Cintorín
Vybavenie pre kultúrne objekty: Možnosť fotografovania
Pamiatkou bojov, ktorých sa neďaleko Skały v novembri 1914 zúčastnili oddiely rakúsko-uhorských a ruských vojsk sú oi. vojenské oddelenia na farskom cintoríne v Skale.
Boli tu pochovaní 63 rakúsko-uhorskí a 240 ruskí vojaci. Na jednom z vojenských oddelení v súčasnosti stojí neveľká drevená strieška chrániaca kríž, na druhom je postavený kríž zo zváraných delostreleckých nábojníc.
Prehrať Prehrať