Facebook link

Trasa Pevnosti Krakov - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Szlak Twierdzy Kraków

Trasa Pevnosti Krakov

Kopiec Kościuszki
Kraków Turistický región: Kraków i okolice
Rakúske štátne orgány vyhlásili mesto Krakov za pevnosť v roku 1856. Po rekonštrukcii sa pevnosť Krakov stala najväčšou pevnosťou v celom Rakúsko-Uhorsku.
Počas bojov na jeseň 1914 odohrala významnú úlohu v zastavení ruskej ofenzívy „parného valca”. Trasa, ktorá zlučuje 38 pevností a veľa menších militaristických a opevnených objektov, v značnej miere vedie cez tzv. rokádovú cestu tj. cestu, ktorá zaručuje spojenie medzi jednotlivými časťami pevnosti. Bol označený farbami habsburskej monarchie: žltou a čiernou. Trasa sa skladá z dvoch úsekov: severného (60 km) a južného (41 km). Prvý vedie pozdĺž severného brehu Visly od pevnosti Mogiła, cez pevnosti, ktoré ležia severne od mesta na západ až na Bielany, skadiaľ sa vracia cez Las Wolski a vrch Sikornik na Salwator. Južný úsek spája pevnosti ležiace južne od Visly: od pevnosti Lasówka, ďalej pevnosti južnej časti vonkajšieho prstenca až na západ, odkiaľ pozdĺž Visly sa vracia na podhorské Krzemionki, a končí sa pri neobyčajnej pevnosti svätého Benedikta.Začiatok južného úseku Trasy Pevnosti Krakov: križovatka ulíc Rybitwy a Golikówka; koniec úseku: Pevnosť svätého Benedikta.