Back

Dzieje Ratusza Biecz

Dzieje Ratusza Biecz

Ratusz w Bieczu

Ratusz, pierwotnie gotycki, miał najprawdopodobniej postać długiej budowli parterowej, nakrytej wysokim dachem. Główne wejście do niego znajdowało wówczas od strony zachodniej, o czym świadczy do dzisiaj zachowany fragment otworu drzwiowego.Ratusz posiadał wieżę strażniczą z zegarem. W XVI w. wieża uległa zawaleniu a w jej ruinach zginął młody trębacz. Odbudowano ją dzięki funduszom Marcina Kromera. Nowa wieża zgodnie z panującą modą renesansu została zwieńczona kopułą, a ściany ozdobiono sgraffitem w geometryczne wzory. Ratusz został zwieńczony attyką, natomiast ściany ozdobiono boniowaniem. W latach dwudziestych XIX wieku rozebrano część wschodnią budowli, nadając jej nową fasadę od wschodu. W 1903 roku miał miejsce pożar w Bieczu, który strawił większą część miasta, między innymi ratusz. W trakcie jego odbudowy usunięto tympanon, a nowy niższy dach pokryto gontem. Codziennie w południe z wieży ratuszowej rozbrzmiewa hejnał. W piwnicy pod wieżą znajduje się loch zwany turmą, do którego wtrącano skazańców. Na jej ścianach do dziś zachowały się różne napisy i kalendarze wyryte przez skazańców. Wyżej znajdowała się cela, gdzie dziś można oglądać kopie średniowiecznych narzędzi tortur.

Play Play